Niets zo dynamisch als Functiebeschrijving en Functiewaardering!

Organisatieontwikkeling
Het gaat immers over uw organisatie, over de bijdrage van uw werknemers, over het functiehuis als geheel en elk onderdeel: de functie. Dat is altijd in beweging

Uw loongebouw en salarisbeleid
POZW kent zorg en welzijn en alle voorkomende functies. POZW verbind de functies aan uw loongebouw. Daarmee legt u de basis voor uw beloningsbeleid en voor de salariëring van uw medewerkers.

Meer weten? Neem contact op met Thom Bijenhof of Wessel van Weerd.

Functiebeschrijving en functiewaardering
POZW is goed thuis in de cao’s en bij uitstek deskundig in functiebeschrijving en  functiewaardering  (FWG en MNT, maar ook hiervan afgeleide varianten in zorg en welzijn). We verzorgen desgewenst het onderhoud van uw functiegebouw, het (her-)beschrijven of (her-) waarderen van gewijzigde of nieuwe functies. Inzet van de expertise van POZW bespaart u veel tijd (en dus geld), simpelweg door u veel werk uit handen te nemen.

Meer weten? Neem contact op met Thom Bijenhof of Karel Nugteren. 

Bezwaar en beroep
POZW ondersteunt instellingen in zorg en welzijn met de behandeling van bezwaar- of beroepskwesties. Denk daarbij aan het onderzoeken van een bezwaarkwestie of het ondersteunen van de IBC, bijvoorbeeld met de inzet van een onafhankelijk extern voorzitter of externe IBC leden. De vraag is: wat past het best bij uw organisatie? Wij zijn u graag van dienst.

Meer weten? Neem contact op met Thom Bijenhof.

Opleiding en training
Het beschrijven en waarderen van functies is een vak apart. Leidinggevende en P&O-ers zitten soms te kijken hoe ze dit moeten aanpakken. Dat geldt ook voor de leden van de bezwaar commissie. Om hen wegwijs te maken, te begeleiden en te ondersteunen verzorgt POZW opleidingen en trainingen op maat. Dit is de basis voor de noodzakelijke kennis en vaardigheden binnen uw organisatie bij P&O, leidinggevenden en de leden van de bezwaarcommissie.

Meer weten? Neem contact op met Thom Bijenhof. 

Zo nodig contact met de systeemhouder
Elk functiewaarderingssysteem kent een systeemhouder; de organisatie die het systeem heeft gebouwd, onderhoudt en ontwikkeld. De systeemhouder heeft in het geheel een status aparte en geldt als autoriteit. In die positie kan het nodig of handig zijn de systeemhouder de raadplegen. POZW heeft goede contacten op dit vlak en zal zo nodig niet aarzelen een beroep te doen op de systeemhouder. Ook daarmee waarborgen we de kwaliteit en zorgen we voor zekerheid.

Meer weten? Neem contact op met Karel Nugteren.

loading
×